Tiệm Nails khu sang, tip cao, rất đông khách, income ổn định từ $ 1,300 – $ 1,600 / tuần.Chia khách rất công bằng. Khách hẹn hoặc khách đòi không tính turn. Không trừ tiền Supply hoặc tiền dọn dẹp. Có phòng riêng sạch sẽ. Không đóng bất cứ khoản tiền nào. Bao lương tuần / 6 ngày.
Làm everything $ 1,200. Bột + Dipping $ 1,100 ( nếu không làm chân).
Mani+pedi+shellac $ 1,100.
Xin vui lòng gọi 956-639-1831( C). Để lại tin nhắn nếu không nghe máy. Thank you!