** Cần gấp thợ nail cho 2 tiệm In Georgia.  
* Cần  thợ biết làm everything, bột, dip, chân tay nước. Đảm bảo lương cho thợ giỏi. Bao lương thợ tay chân nước $3500 tới $4000, đủ thứ $4500 tới $5500 tuỳ theo khả năng 
** Tiệm 1: 130 E Main St Ste H Forsyth Georgia 31029. Tiệm làm 5 ngày từ 10:00 am to 7:00 pm.  
** Tiệm 2: 624 Carrollton Villa Rica Hwy Villa Rica Georgia 30180. Tiệm làm 6 ngày từ 10:00 am to 7:00 pm, nghỉ thứ 2.  
* Tiệm khu 80% Mỹ trắng, khách sang, giá nail cao, tip cao. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, hoà đồng. Tiệm rất đông khách. 
* Thật lòng xin liên lạc số phone: 404-543-0144.
Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.Thank you!