Cần Nhiều Thợ nail In Charleston South Carolina. Cần nhiều thợ nails hoặc vợ chồng Cho nhiều địa điểm khác nhau, có bằng Nails hoặc không có bằng. 
Tiệm nails ở thành phố Charleston, South Carolina. Khách Mỹ trắng. Lương cao tip cao. Trả tiền mặt up to 75%.
Lương từ $5,000-7,500 một tháng.
Có chỗ ở cho thợ ở xa tới. Bao lương cho những thợ có bằng và có tay nghề.
Xin liên lạc:(843)-819-1400 Hải , (843)-534-8518 Vi