Cần Thợ Làm Vùng Atlanta GA. Tiệm đang cần thợ điện nước, máy lạnh… từ độ tuổi 40 – 50 tuổi. Thợ không cần kinh nghiệm nhiều, có thể chỉ thêm nghề trong công việc. Nhà ở dưới hướng South, Atlanta GA. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 404-277-4834 gặp Nghĩa. Thank you!