Cần Thợ Nail In Deerfield Beach FL. Tiệm đang cần thợ nail biết làm bột hoặc làm đủ thứ càng tốt. Thợ nam nữ đều được. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Thợ làm full time hay part time đều nhận. Tiệm nằm khu Puplix Plaza. Có chỗ ở cho thợ ở xa nếu thợ cần. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu vui lòng gọi số 954-536-0709 (C) hoặc 954-426-0760 ( W). Để lại tin nhắn nếu không bắt phone kịp.Thank you for watching!