Cần Thợ Nail Gấp In Marietta Georgia
Cần gấp thợ nữ biết làm chân tay nước, wax, gel, eyebrow. Nếu cần chủ sẽ bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Không khí làm việc không tranh giành. Tip rât cao. Thợ làm full time – part time.
Tiệm nail trong chợ Kroger, khách Mỹ Trắng, lịch sự.
Mọi chi tiết xin liên lạc cell phone (404) 918 – 3981, phone tiệm (770) 424 – 0221. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. Thank you!
Nail Trend | 1000 Whitlock Ave NW UNIT 130, Marietta, GA 30064