Cần Thợ Nail Gấp In Frisco TX.
Cần nhiều thợ: Bột – Pink & White – bột nhúng Nexgen- gel – chân tay nước. Bao lương từ $650 đến $1,000 ( tuỳ theo kinh nghiệm). Làm full time and part time. Cần người clean up dọn dẹp tiệm ban ngày – người nghe điện thoại – manager. Tiệm khu Mỹ Trắng – khách sang – tip cao.
Mọi chi tiết xin liên lạc: (469) 260-7779.
Thank you!