Cần Thợ Nail In Atlanta GA Cần nhiều thợ nail nam nữ. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Tip cao. Tiệm làm công bằng, không giành giật, không khí vui vẻ.
Tiệm nail mới mở ở midtown Atlanta, khách lịch sự dễ thương. 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc  (404) 578-6405.  Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you.