Cần Gấp Rất Nhiều Thợ Bột Và Chân Tay Nước!!! Bao Lương Quanh Năm. Cần nhiều thợ nail biết làm bột Pink & White, bột Dipping và chân tay nước, giỏi (kinh nghiệm). Vợ chồng càng tốt. Tiệm sang, giá cao, tip nhiều.
Lương cho thợ bột $2200 – $3000/ 12 ngày ( chưa tính tiền tip ). Lương cho thợ chân tay nước $1700 – $2600/ 12 ngày ( chưa tính tiền tip ).
Tiệm sẽ bao lương quanh năm. Thợ bột nữ $2100/ 12 ngày. Thợ bột nam $2000/ 12 ngày. Thợ chân tay nước $1700/ 12 ngày. ĐẶC BIỆT SẼ TĂNG LƯƠNG BAO CHO THỢ GIỎI. (Trên ăn chia ). Có nhà cho thợ ở xa.
Chổ làm vui vẻ, thoải mái… Tiệm rất đông khách, khu mỹ trắng. Gọi đi làm liền. Tiệm cách Dallas 1h45 phút, cách Houston 3h30 phút. Tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần.
Liên lạc: 903-747-8553, Leon: 903-426-3404. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you.