Cần bán tiệm Regal Nails trong Supper Walmart center Dawsonlille, tiệm 6 ghế, 6 bàn, tất cả đều mới thay, supply đầy đủ . Tiệm nằm trong khu vực đang phát triển rất nhanh, gần mall, shopping center, appament, 90% khách mỹ trắng

One thought on “Tuyển Thợ Nail In GA”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *