Cần gấp thợ nails làm bột, chân tay nước hoặc thợ biết làm everything càng tốt. Bao lương $950/tuan. Tiệm trong khu shopping center, khu đông khách, khách lịch sự, giá nail cao, tip hậu.. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái. Thật lòng quan tâm xin liên lạc (267) 825-5514 cell hoặc (215) 412-0104 phone tiệm ( không bắt máy kịp xin để lại text message )
Thank You!