Cần Thợ Nail Ở Marietta GA
Cần thợ nail nam nữ biết  làm chân tay nước, bột, thợ làm đủ thứ càng tốt. Thợ làm full time or part time.  Lương cao tip hậu. Chia turn công bằng, không giành giật, không khí làm việc hòa thuận như gia đình, chủ vui vẻ
Tiệm good location, khách mỹ trắng dễ thương.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc  404-483-7113. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn
Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài….Thank you for watching !