Cần Thợ Nail In Sterling VA.
Tiệm đang cần thợ nails biết làm bột, chân tay nước or everything càng tốt. Làm full time/ part time đều được. Bao lương $1000/ tuần or hơn ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm mở cửa: Monday – Friday từ 10:00 am – 8:00 pm. Saturday từ 9:00 am – 7:00 pm. Sunday từ 10:00 am – 5:00 pm. Sẽ có ngày nghỉ cho thợ trong tuần.
Tiệm nằm trong khu Shopping Center, khu mỹ trắng, income cao, tip cao, good location. Tiệm làm việc không khí thoải mái, thân thiện. Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài. Mọi chi tiết xin liên lạc: 703-269-8208 (Cell) gặp Vân. Thank you!