Cần gấp thợ nail nam nữ In Sunwanee Ga.
Biết làm chân tay nước, gel, SNS, biết làm everything càng tốt. Thợ phải có bằng Ga. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Thợ làm full time, làm 5 or 6 ngày/ tuần.Cielo Nail spa at 425 Buford Hwy Ste 105, Suwanee, Georgia 30024. Khu mỹ trắng, khách sang, giá nail cao, tip good. Chỗ làm việc hoà đồng, thoải mái, chủ vui vẻ. Thật lòng xin liên lạc: 706-961-4008. Thank you for watching!