Tiệm at BEL AIR – MARYLAND, exit 77B cua  95N. Cần gấp thợ có kinh nghiệm bột, gel, dipping hoặc thợ chân tay nước. Bao lương ăn chia tùy theo thỏa thuận, bao lương từ $1000- $1200/tuần, Tùy theo kinh nghiệm. Tiệm ở khu mỹ trắng, tip cao. Chỗ làm việc thoái mái, vui vẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số phone :443-600-0359. Thank you!