Tiệm cách Garland 1 tiếng 30 phút và cách Houston 3 tiếng 30 phút. Khu Mỹ trắng, tip & giá cao. Tiệm đóng cửa ngày Chủ Nhật và đóng cửa rất đúng giờ. Anh chị không cần phải build khách cho tiệm vì tiệm đã có lượng khách rất nhiều và đã ổn định. Lương làm bảo đảm cho thợ bột từ $2,000-$2,800/2 tuần tuỳ khả năng nhanh lẹ và kinh nghiệm của anh chị. Sẽ bao lương quanh năm cho thợ bột nữ $2100/2 tuần & cho thợ bột nam $2000/2 tuần. Lương làm bảo đảm cho thợ tay chân nước từ $1,800-$2,200/2 tuần tuỳ khả năng nhanh lẹ và kinh nghiệm của anh chị. Sẽ bao lương quanh năm cho thợ tay chân nước nữ $1,700/2 tuần. Xin gọi hay nhắn tin Long 24/24 @ 903-920-9222 * 903-426-5558 PS: Long sẽ có mặt ở tiệm 24/24 & trực tiếp quản lý…