Cần Thợ Nail Thành Phố Dallas Texas
Cần thợ nail biết làm everything. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái. Tip hậu, lương cao.Tiệm nail ở 5959 Royal Ln, Dallas, TX 75230. Tiệm khu mỹ trắng, khách lịch sự.Mọi chi tiết xin liên lạc 903-272-3090. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.