Cần Thợ Nail Tại Chicago Illinois
Cần nhiều thợ nail nam nữ biết làm đủ thứ càng tốt. Bao lương $1200 – $1500 trên ăn chia 6/4, tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa.  Tiệm làm việc công bằng,  không khí làm việc hòa thuận như gia đình.
Tiệm nail trong plaza shopping center, parking rộng rãi, khách lịch sự dễ thương.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc call or text 312-823-8455 hoặc text 773-273-5958.
Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài….Thank you for watching !