Cần Thợ Nail In Del Rio Texas 
Cần thợ nail nam nữ biết chân tay nước, dip, biết làm đủ thứ. Bao lương tùy theo kinh nghiệm, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ ở xa (phụ $200/ tháng).
Tiệm nail làm việc công bằng,  không giành turn, không khí làm việc hòa thuận như gia đình. Không trừ tiền supply, không làm sai job, không nhận khách trễ, không ép thợ về trễ, tiệm đóng cửa 2 ngày holiday.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 830-768-3052.
Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài….Thank you for watching !