Tiệm Xo Xo Nails Spa Salon 9741 W Sample Rd, Coral Springs, Fl 33065 . Cần tìm thợ nails biết làm bột, chân tay nước or everything càng tốt. Tiệm giá nails cao, Tips cao, Chủ dễ tính chia turn công bằng, môi trường làm việc thoải mái và chuyên nghiệp việc vui vẻ, hòa đồng như gia đình… Khu khách hàng dễ chịu và thân thiện… Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: 954-227-5488 (Salon) or 561-997-4969 (Cell). Xin cảm ơn!