Cần Thợ Nail In Lafayette LA
Cần thợ nail biết làm chân tay nước, dip… Lương tùy theo tay nghề, tip nhiều. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng.Tiệm nail khu nhà giàu, khách Mỹ trắng, khách sang.
Mọi chi tiết liên lạc (337) 534-8698, Thảo (228) 233-8293
Thank you!
Crystal Gel Nails | 1921 kaliste Saloom Rd Lafayette. LA 70508