Cần Thợ Nail In Newnan GA
Tiệm NAILS TREND 3 ở Vùng Newnan tiểu bang Georgia đang cần thợ biết làm bột, chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Lương ăn chia tùy theo tay nghề, Tiệm khu đông đúc, khách sang, giá nail cao, tip hậu, goodincome. Khách 70% mỹ trắng. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ thân thiện, dễ thương, gọi là đi làm liền.
Mọi chi tiết xin lạc số phone: (770) 251-5828
Xin cảm ơn!
NAILS TREND 3  110-B Glenda Trace, Newnan, GA 30265