Natural Nails tại 115 Mayo Rd, Edgewater, MD.
Cần tuyển thợ biết làm đủ thứ càng tốt.
Bao lương từ $1400-$2500/tuần hoặc ăn chia tùy theo khả năng.
Tiệm nằm trong khu vực Edgewater, Mỹ trắng 100%. TIP CAO.
Thợ ở xa có phòng cho share.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Jimmy or Tracy qua số phone: (410) 689-8773 hoặc (443) 889-7533
Thank You!