Tiệm Queen Nails ở địa chỉ: 6368 York Rd; Baltimore, MD, 2121. Đang cần thợ nail biết làm bột và chân tay nước. Tiệm nằm trong khu center, nhà hàng, gần market. Khu khách sang, khoảng 80% là Mỹ Trắng. Tip good. Môi trường làm việc thân thiện và công bằng.
Nếu quan tâm xin vui lòng gọi cellphone: (717) 434-9628
gặp Trinh. Không nhấc máy vui lòng để lại lời nhắn.
Thank you!