Cần Thợ Nail Gấp In O Fallon MO
Cần thợ nail biết làm chân tay nước hoặc bột càng tốt. Thợ làm full time or part time, không khí làm vệc vui vẻ, không tranh giành.Tiệm T&T Nail Spa trong plaza, khu My Trang. Tiệm rất đông khách, khách sang.Mọi chi tiết xin liên lạc cell phone (636) 253-2550. phone tiệm (636) 265-3387. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!