Cần tìm thợ nails In Ypsilanti MI. 
Khu khách sang, tip hậu, khách lịch sự, 80% Mỹ trắng.
Cần thợ nails nam nữ có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm chủ sẽ tranning thêm biết làm chân tay nước, bột, làm everything càng tốt. Không có bằng MI chủ sẽ giúp đỡ. Thợ làm full time or part time đều được. Tiệm mở cửa 7 ngày 1 tuần, sẽ có ngày nghỉ trong tuần cho thợ. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng của thợ.
Tiệm at 4035 Carpenter Rd, Ypsilanti, MI. Tiệm ở khu shopping center, xung quanh có nhiều nhà hàng, trường học, là khu đông dân cư. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình, chủ dễ thương. Chia turn công bằng, không tranh giành. Thợ ở xa chủ sẽ giúp tìm chỗ ở cho thợ.
Thật lòng xin liên lạc 810-941-4450 (c) or 734-677-7741 (w) gặp Nataly Phạm. Chủ rất cần thợ yêu nghề và làm việc lâu dài. Thanks for watching!