Cần Sang Tiệm Nail In Akron OH. Tiệm cần bán rộng 1700 sqft, có 6 ghế, 6 bàn, có thể bỏ thêm vài ghế nữa. Tiệm mới remode lại nên mọi đồ dùng trong tiệm đều mới. Có nhiều supply.Giá bán 100 K. Để biết thêm thông tin vui lòng call / text : 303-242-1271 ( C).Thank you!