Cần Thợ Nail In Albert Lea, Minnesota
Tiệm LV Nails. Đang cần tcn hoặc biết làm bột càng tốt . Ăn chia hoặc bao lương tiệm khu người mỹ trắng nhiều nếu anh chị nào thật lòng muốn làm xin gọi cho e thank you
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: Mr.Trinh (612)-423-1823 (Cell).
Thank you!
LV Nails | 2191 Commerce Blvd, Mound, MN 55364