Cần Thợ Bột CTN Or Everything In Atlanta, GA
Tiệm đang cần gấp thợ bột, tay chân nước or everything càng tốt… Tiệm đông khách, khu đông dân cư đa phần Mỹ Trắng khách sang Típ hậu, Không khi làm việc vui vẻ thoải mái.
Mọi chi tiết xin liên lạc: (404) 249-6245
Thank you!