Cần Thợ Nail in Sylva NC. Cần gấp thợ nail có bằng, Thợ chân tay nước bao $1000 trên ăn chia, thợ bột bao $1200 anh up. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, không tranh giành.
Tiệm Mỹ trắng đông khách giá cao, tip rất cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa.
Liên lạc: Tee 704-705-5342 or Kim 704-458-5340. Vui lòng nhắn lại nếu không bắt máy. Thank you  for watching!