Cần Thợ Nail In Odessa TX . Tiệm Nina Spa And Nail ở 1906 E 42nd st Odessa, TX 79762. Đang cần nhiều thợ nail biết làm everything. Chủ trả lương cho thợ tùy theo khả năng của tay nghề. Tiệm nghĩ thứ 3. Tiệm nằm khu mỹ trắng giá nail cao. tip hậu. Tiệm khách đông quanh năm, kế trường học. Khách dễ chịu, vui tính. Cần thợ làm chuẩn, phải có bằng, có tâm, làm lâu dài. Biết build khách. Không khí làm việc như gia đình. Hòa đồng, không tranh giành khách. Chia turn công bằng. Để biết thêm thông tin xin liên lạc 432-232-0970 ( C) or 505-362-9446 ( C); 432-550-0234 ( W). Vui lòng text lại nếu không nghe phone kịp. Thank you!