Cần Thợ Nail In Troutman NC
Cần thợ nail nam nữ biết chân tay nước. Lương $650/ tuần hơn ăn chia. Công bằng, không khí làm việc hòa thuận như gia đình. Tiệm mở cửa thứ 2 đến thứ 7: 10:00 am – 7:00 pm, chủ nhật đóng cửa.
Tiệm nail trong shoppng  center, 80% mỹ trắng, khách lịch sự dễ thương. 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 609-464-2362, 609-464-3756. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài….Thank you for watching !