Tiệm đang cần thợ nail làm chân tay nước or everything . Lương đảm bảo cho thợ có nhà cho thợ ở xa , và có phòng riêng cho thợ và gần tiệm . Khu ở an ninh, Tiệm khu đông khách 100% mỹ trắng .  Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin cho Anthony: 678-899-3330 hoặc 678-294-9190. Thank you