Cần Thợ Nail In Sicklervile NJ
Tiêm Ni Nails & Spa vùng Sicklervile tiểu bang New Jersey đang cần thợ biết làm everything. Bao lương $900/ tuần. Hơn ăn chia tuỳ theo khả năng. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, khách đông, giá nail cao, tip hậu. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, gọi là đi làm liền.
Mọi chi tiết xin liên lạc số phone: (267) 994-6079.
Xin cảm ơn!