Nếu bạn cần một salon để làm việc thoải mái, không dramas, không dành dựt và thoải mái thì hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết. Tuyển thợ nails nữ. Có kinh nghiệm làm acrylic, nexgen và tay chân nước full time hay part time. Bao lương $1,200/ 6 ngày, hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng tay nghề. Tiệm khu Mỹ Trắng, tip cao trung bình 20%. Chủ rất dễ chỉ cần làm việc có tâm và có tầm .
Nếu thật lòng quan tâm xin liên hệ: Steven Do (614) 619-2095.
Thank you!