Tiệm em đang cần anh chị làm bột hoặc tay chân nước. Income vùng này cao, khách hoàn toàn trắng rất lịch sự. em Không yêu cầu kinh nghiệm hay tuổi tác. Em có phòng riêng mien phi, có chỗ nấu ăn. Xin vui lòng gọi giùm em (701)864-5229(Thoa). Em rất cảm ơn.
Area: Grand Forks, North Dakota