Cần gấp thợ nail In Stillwell Oklahoma
Tiệm đang cần thợ nam nữ full time biết làm bột, dip. Bao lương $1100/ tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa.  Vivi Nails at 15 N 1st St Stilwell Oklahoma 74960. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, giá nail cao, tip cao. Xung quanh có nhiều nhà hàng, khu sấm uất, good location. Nơi làm việc vui vẻ, thoái mái, hoà đồng.  
Thật lòng xin liên lạc để biết thêm infomation: (479) 220-8848.
Thank you!