Cần Thợ Nail Tại Chicago IL.
Tiệm ở North Austin, Chicago đông khách đang cần thợ nail. Cần thợ bột, thợ chân tay nước, Eyebrow, Eyelash. Bao lương hay ăn chia tuỳ thợ muốn. Nếu thợ muốn bao lương thì từ $ 900 đến $ 1,500 tuỳ theo khả năng. Thợ nam nữ, làm full / part times đều được. Khách khu mỹ đen mix, nhưng làm nhẹ nhàng chứ không cực. Khách dễ chịu, lịch sự, tip nhiều. Gọi đi làm liền. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng. Chia turn rất công bằng. 
Để biết thêm info vui lòng liên lạc: (773) 637-9550 (C). Nhắn tin or để voice mail nếu không nghe máy.
Thank you!