Chỗ làm vui vẻ nhẹ nhàng không tranh chấp dành giật, chủ trẻ và dễ thương công bằng! Cần thợ bột và tay chân nước! Ưu tiên Nữ, cặp đôi và vợ chồng! Tiệm mở cửa 6 ngày đóng chủ Nhật. làm trên một năm có bonus! Có phòng riêng FREE cho từng thợ. Điện nước Sài bao nhiêu trả bấy nhiêu. Nhà cách tiệm 5p Income từ $4000-5000+ tháng. Khách 3 màu rất chịu trả tiền Designs. Bao lương theo khả năng tay nghề. Wax làm bột và làm luôn tay chân nước bao $2500/2 tuần. Không Wax làm bột làm luôn tay chân nước $2200/2 tuần. Tiệm không trừ bất kì tiền supply nào! Phải có bằng TX! Nếu muốn biết chi tiết xin liên lạc em Xin liên lạc ngay: 510-666-7239 Đô or 510-512-5828 Nguyên. Thank you anh chị! Điều chỉnh Solar Nails And Spa 1902 W 7th Ave Corsicana, TX 75110 903-874-2700