Nail Spa Too. cần gấp thợ nail nam nữ biết làm bột hoặc everything càng tốt. Lương 1400-1700/tuần. Tiệm khu Mỹ trắng, gia nail cao, tip cao. Tiệm làm 6 ngày / tuần, chủ nhật được nghỉ. Có chỗ cho thợ ở xa. Chỗ làm việc vui vẻ, thoải mái.
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc : ( 513 ) 322-9451. 
Thank you!
5435 W Timpanogos Hwy Highland, UT  84003