Cần tuyển thợ Nail In Texas
Tiệm cần tuyển thợ nail nữ, biết làm bột, P&W, dipping powder và thợ tay chân nước, shellac, wax. Full-time/part-time. Tip cao, giá cao, lương cao. Tiệm rộng 16 ghế, nơi làm yên tỉnh, ôn hòa, giá cao, good income. Cần làm Chủ Nhật. Bao lương $900-$950 tùy theo kinh nghiệm, hơn ăn chia. Để biết thêm chi tiết xin gọi Huy (806) 786-5508.
Thank you!