Cần Thợ Nail In Wylie TX!!!
Tiệm Roza Nails đang cần thợ biết làm dip, bột or everything càng tốt. Lương ăn chia 6/4.  Lương ra mỗi tuần. Thợ làm everything – thợ giỏi bao lương tùy theo tay nghề. Tiệm mở cửa: Monday – Saturday từ 9:30 am – 7:30 pm. Sunday từ 10:30 am – 4:30 pm.
Tiệm nằm bên hông Wallmart Wylie. Tiệm nhỏ xinh, ít thợ không tranh giành. (không trừ tiền supply, merchant​). Không khí làm việc thoải mái, chủ vui vẻ – thân thiện. Mọi chi tiết xin liên lạc: (651) 331-8926 gặp Thảo. Tiệm Roza Nails đang cần thợ biết làm dip, bột or everything càng tốt. Lương ăn chia 6/4.  Lương ra mỗi tuần. Thợ làm everything – thợ giỏi bao lương tùy theo tay nghề. Tiệm mở cửa: Monday – Saturday từ 9:30 am – 7:30 pm. Sunday từ 10:30 am – 4:30 pm.Tiệm nằm bên hông Wallmart Wylie. Tiệm nhỏ xinh, ít thợ không tranh giành. (không trừ tiền supply, merchant​). Không khí làm việc thoải mái, chủ vui vẻ – thân thiện.
Mọi chi tiết xin liên lạc: (651) 331-8926 gặp Thảo.
Thank you!