Cần Thợ Nail In Virginia.
Tiệm đang cần thợ nam có kinh nghiệm bột or không có nghiệm đều được, chân tay nước, biết làm gel. Tiệm đông khách, khu Mỹ trắng, lương cao, tip cao. Lương từ $6,000 trở lên/ month. Nếu cần bao lương bốn mùa. Nhà có phòng cho thợ đàng hoàng và Internet điều kiện đầy đủ. Chỗ làm vui vẻ, tính cách gia đình.Mọi chi tiết xin liên lạc:
(434) 219-9771(Cell) or 434-851-9299 (Cell) gặp Rose.
Thank you! 
Trenday Nail And Spa | 3920 Wards Rd, Lynchburg, VA 24502