Cần Gấp Thợ Nail Nữ Ở Kiel Wisconsin
 Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm làm bột, dip, everything… 
Lương tuỳ theo khả năng, nếu muốn chủ sẽ bao lương. Chỗ làm vui vẻ, không khí gia đình. Tiệm nhỏ, cần thợ làm lâu dài. Tiệm có khách quanh năm, kể cả mùa đông.
 Mọi chi tiết xin liên lạc (920) 762-0370. Không kịp nghe máy vui lòng để lại tin nhắn 
Thank you!