Cần Gấp Nhiều Thợ Nails In Verona Wisconsin 
Tiệm nails đông khách ở Verona cần tuyển nhiều thợ nails làm Tay chân nước, bột…biết làm đủ thứ càng tốt. (Ưu tiên   thợ Nữ)
 Có chỗ ở cho thợ ở xa. Tay nghề còn yếu sẽ được training thêm.
 Lương $1500 – $2200 tuỳ theo khả năng.
 Tiệm trong khu sang, khách sang…Good location. Giá nail cao tip hậu ( tip trên $2000/ tháng).
 Anh chị thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 
Cell: (714) 989-3725
BP : (608) 497-0821
Chưa kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you !
841 W Verona Ave. Ste D Verona, WI 53593