Cần Sang Tiệm Hair Nail In Garden Grove CA. Cần sang tiệm hair nail vùng Nam Cali, West Garden Grove. Tiền rent $2650, 6 bàn nail, 3 ghế, 4 station tóc, 1 phòng xăm facial, 1 phòng ăn, máy giặt máy sấy đầy đủ. Giá bán $100 K giá cả thương lượng. Tiệm nail khu đông khách, khách dễ thương.Xin liên lạc (714)213-2903, vui lòng nhắn tin nếu không bắt máy.